MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’nun (“TKHK”) 48. maddesi ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında düzenlenmiş olup, yasal olarak tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından TKHK hükümleri yerine Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve/veya Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) ilgili maddelerinin uygulanacağı sözleşme hükümleri aşağıdaki gibidir.

I.TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki Taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiştir;

1. SATICI

Ticaret Unvanı                                 : FARKLI BİR FİKİR REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MERSİS No                                      : 0385201269100001

Bağlı Bulunduğu

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve

Ticaret Sicil Numarası                     : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü -493455-5

Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

ve Vergi Numarası                           : Kartal Vergi Dairesi / 3852012691

Şirket Adresi                                     : Kordonboyu Mah. 23 Nisan Cad. Osman Güreşçi İş Merkezi No:6 D:3 34860 Kartal / İstanbul

Şirket Telefonu                                : 0 216 888 01 19

Kep Adresi                                        :

Şirket e-posta adresi                        : [email protected]

SATICIadına

ve hesabına hareket eden

yetkili kişi                                          :Emrah Yusufoğlu

Şikayet, İtiraz ve Her Türlü

Soru ve Bilgi için iletişim                 : [email protected]

Cayma Hakkı için İletişim                : Cayma hakkı beyanlarının SATICI’ya nasıl ulaştırılacağı bu Sözleşme’nin VI. maddesinde özel olarak belirtilmiştir.

2. ALICI

SATICI’ya ait www.onfik.com.tr alan adlı  web sitesi üzerinden sipariş veren ve adı soyadı, teslimat adresi, siparişin teslim edileceği kişi, iletişim bilgileri ve gerekli tüm diğer bilgileri  “Ödeme” sayfasında belirtilen kişidir.

Bundan böyle işbu Sözleşme’de SATICI ve ALICI tek başlarına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

ALICI işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamakla, Sözleşme’ye konu siparişi onayladığı takdirde siparişe ilişkin satış bedelini ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul ve beyan etmektedir.

Taraflar, işbu Sözleşme tahtında TBK’dan ve TKHK’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

II. SÖZLEŞMENİN AMACI VE KONUSU

İşbu Sözleşme, SATICI’nın www.onfik.com.tr alan adlı web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden satışa arz ettiği, Dijital Kartvizit ürünlerinden ALICI’nın satın almak üzere elektronik ortamda siparişini onayladığı,  nitelikleri, satış bedeli, bedelin ödenme şekli ve şartları açıkça belirtilen ürün/ürünlerin satış ve teslimi ile ilgili olarak başta TBK, TKHK, Yönetmelik olmak üzere ilgili tüm diğer yasal hükümler uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir. 

III. SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER

İş bu Sözleşme’ye konu ürünün/ürünlerin görseli, nitelikleri, rengi, modeli, içerik bilgileri, KDV dahil satış bedeli, satış bedeline ilave olarak ALICI tarafından ödenecek kargo bedeli Web Sitesi’nin “Ödeme” sayfasında belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da elektronik ortamda onaylanmıştır.

IV. SÖZLEŞME’NİN HÜKÜM VE ŞARTLARI İLE TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Taraflar aşağıda yazılı tüm hüküm ve şartlarda anlaşmışlardır ve aşağıda yazılı olan kendilerine ait yükümlülükleri ortada bir mücbir sebep hali bulunmadığı durumda zamanında, gereği gibi ve tam olarak yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler.

1. ALICI, işbu Sözleşme’nin kendisine sunulmasından önce TKHK ve Yönetmelik’e uygun olarak başta SATICI’ya ilişkin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri dahil tüm bilgiler, ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, teslimat koşulları, ek masraflar, cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar, uyuşmazlığın çözümünde başvurulacak hukuki yollar olmak üzere yasal olarak zorunlu tutulan tüm hususlar hakkında bir ön bilgilendirme formu ile açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde,  doğru ve eksiksiz olarak SATICI tarafından bilgilendirildiğini ve bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve sonrasında ürün sipariş işlemini gerçekleştirdiği kabul ve beyan eder. Taraflar, işbu Sözleşme tahtında TKHK ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

2. Web Sitesi’nden ürün satın almaya elverişli olabilmek için: (a) en az 18 yaş veya üzerinde olmak veya 18 yaşın altında ise, yasal temsilcileri tarafından usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş olmak, b) kısıtlı olmamak ve c)geçerli bir kredi kartına/banka kartına sahip olmak gerekmektedir.

3. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. ALICI, Web Sitesi tarafından istenilen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak vermelidir. ALICI, verdiği bilgilerin doğru olmadığı ve/veya tam olmadığı durumlarda her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını ve bu durumlar nedeniyle SATICI’ya hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini ve bu nedenle SATICI’nın uğrayacağı tüm zararları karşılamakla yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.

4. SATICI’nın siparişte, ALICI’nın verdiği bilgilerin doğru olmadığı ve/veya eksik olduğu yönünde kuvvetli şüphe duyulması gibi sair herhangi bir sorun tespit etmesi durumunda SATICI’nın siparişi durdurma hakkı mevcuttur. Bu durumda SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta, posta adreslerinden en az ikisini seçerek bu yollarla ALICI’ya ulaşmaya çalışacaktır, ALICI, bu yollarla kendisine ulaşılamadığı takdirde SATICI’nın siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurma hakkı olduğunu, ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesinin beklendiğini ve gerekli olduğunu, aksi halde bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI’nın her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ALICI’ya sipariş vermeden ödemeyi tamamlama sürecine kadar Web Sitesi’ndeki bir dizi basit talimat ile yol gösterilmektedir, ALICI’nın ürünü/ürünleri satın alma işlemini tamamlaması için bu talimatları doğru bir şekilde takip etmesi yeterlidir.

6. SATICI, Web Sitesi’ndeki sistemsel hatalardan ve/veya haksız ve/veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahalelerden kaynaklanacak tanıtım, ürünlerle ilgili bilgiler vb. hatalardan sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.

7. ALICI her zaman girmiş olduğu herhangi bir hatalı veriyi düzeltebilir, bir veya birden fazla ürünü alışveriş sepetine eklemek veya bunları alışveriş sepetinden kaldırmak suretiyle alışveriş sepetinin içeriğini değiştirebilir veya siparişini göndermeden önce ödeme sırasında siparişin tamamını iptal edebilir.

8. Aşağıdaki durumlarda ilgili siparişin tamamı veya bir kısmı SATICI’nın sistemi tarafından aşağıdaki sebeplerle iptal edilebilir.

a)Ödeme bilgilerinin işlenmesindeki imkansızlık durumunun IYZICO tarafından SATICI’ya  bildirilmesi

b)ALICI tarafından verilen adrese teslimat yapılamaması

c)İşbu Sözleşme’nin IV/4. maddesi uyarınca ALICI’nın belirtilen süre içerisinde SATICI ile iletişime geçmemiş olması.

9. Yukarıda sayılan nedenlerden birinin varlığı sebebiyle bir siparişin tamamının veya bir kısmının iptal edilmesi durumunda, SATICI tarafından  ALICI’ya iptalin sebeplerinin açıklandığı bir e-posta gönderilecektir. ALICI’dan iptal edilen siparişin iptal edilen kısmı için hiçbir ücret alınmayacaktır. ALICI, yeni bir sipariş vermek istemesi veya iptal edilen sipariş ile ilgili herhangi bir sorusu olması halinde [email protected] adresinden e-posta ile SATICI ile irtibat kurabilir.

10. ALICI siparişi sisteme girmesinin ardından, SATICI tarafından siparişin alındığı hem Web Sitesi üzerinden hem de elektronik posta yoluyla ALICI’ya bildirilecektir. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşme’nin Web Sitesi’nde ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. ALICI, Web Sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

11. ALICI işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayacağını ve satın aldığı ürün/ürünlerin satış bedellerini tam olarak ödeyeceğini, SATICI’nın Sözleşmeyi ifa yükümlülüğünün, yani satın alınan ürünü/ürünleri teslim etme yükümlülüğünün ancak ve ancak ALICI’ya sunulan Ön Bilgilendirme Formu ile işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve ürün/ürünlerin satış bedellerinin tam olarak ödenmesi, yani satış bedellerinin kredi kartından/banka kartından  tam olarak tahsil edilmesi şartıyla muaccel olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedelleri ödenmez ise SATICI’nın ifa yükümlülüğünün doğmayacağını, bu bağlamda Sözleşme’ye konu ürünün/ürünlerin teslimine ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını, ürünün/ürünlerin bedelleri banka kayıtlarında iptal edilir veya banka tarafından herhangi bir sebepten SATICI’ya ödenmez ise, SATICI’nın Sözleşme’ye konu ürünün/ürünlerin teslimine ilişkin yükümlülüğünün derhal sona ereceğini kabul ve taahhüt eder. SATICI’’nın ürünü/ürünleri kargoya vermiş olması, banka tarafından iptalin ve ödemenin kesilmesinin/durdurulmasının bundan sonra gerçekleşmesi halinde SATICI kargo firması ile iletişime geçerek kargonun teslimini durduracaktır. Eğer ürün/ürünler ALICI’ya dağıtıma çıkmışsa ALICI kargo masrafını ödemek ve teslim edilen ürünü/ürünleri 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade edilmek üzere taşıma masrafı kendisine ait olacak şekilde göndermek zorundadır.

12. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesi doğrultusunda, ALICI’ya geçici mevcut olmama durumu da dahil sipariş edilen ürünlerin mevcut olmadığını e-posta ile bildirim de dahil bir bildirimde bulunmadığımız takdirde, ürünler, ALICI tarafından siparişin verildiği günü takip eden günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. Siparişler yalnızca hafta içi günlerde işleme alınır ve teslim edilir (resmi tatiller hariç, Pazartesi ve Cuma günleri arasında ve bu günler dahil olacak şekilde) Cumartesi ve/veya Pazar günleri verilen siparişler bir sonraki iş gününde işleme alınacaktır.

13. SATICI, mücbir sebepler veya taşımayı engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde ALICI’ya teslim edemez ise, durumu ALICI’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

14. SATICI, satın alınan ürünün/ürünlerin ALICI’ya gönderiminin ve/veya ulaştırılmasının sağlanmasının gerek mücbir sebeplerle gerekse başka nedenlerle kendisi açısından imkansızlaştığı hallerde, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere ALICI’dan tahsil edilmiş olan tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde ALICI’nın ürünü/ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

15. Satın alınan ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo ile teslim adreslerine ulaştırılacaktır. Kargo’nun taşıma ve teslim ücreti ALICI tarafından teslim sırasında karşılanacaktır. ALICI’nın satın aldığı ürün/ürünler için, ürünün/ürünlerin KDV dahil satış bedeli ve teslim sırasında kargo bedeli dışında başka hiçbir ilave ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

16. ALICI ürün/ürünlerin teslimi için verdiği adresin …. Kargo’nun dağıtım alanı dışında kalabileceğini, .. Kargo’nun dağıtım alanı içinde kalsa da bazı bölgelerde, ilçelerde haftanın sadece belirli bir gününde veya günlerinde adreslere dağıtım yaptığını, gönderinin bu gün/günler dışında dağıtıma çıkarılmayacağını, bunun tamamen kargo şirketinin operasyonu ve işleyişiyle ilgili bir durum olduğunu, ülkenin genelini etkileyen salgın hastalık, doğal afetler vb. durumların veya olayların ve/veya ülkenin genelini ve/veya taşıma sektörünü doğrudan etkileyen mücbir sebeplerin varlığı halinde ….. Kargo’nun taşıma hizmetlerinde gecikmeler olabileceğini, buna ilişkin olarak SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, dolayısıyla bu gecikmelerden ötürü SATICI’ya karşı hiçbir alacak, hak veya talep ileri süremeyeceğini, tüm sorumluluğun … Kargo’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketicinin verdiği teslimat adresi anlaşmalı olduğumuz ….. Kargo’nun dağıtım alanının dışında kalmakta ise, dilerse ürünün teslimat adresine gönderilmesi için kargo şirketi tarafından talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödeyeceğini veya dilerse …. Kargo’nun ilgili şubesinden ürün/ürünleri bizzat teslim alabileceğini/teslimatın yapılacağı kişi olarak belirttiği üçüncü kişilere aldırabileceğini kabul ve beyan eder.

17. Ürünün/ürünlerin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ürünün/ürünlerin teslim edileceği ülkenin yasal düzenlemeleri uyarınca söz konusu ürünün/ürünlerin teslim alımı nedeniyle o ülke tarafından tahakkuk ettirilecek gümrük vergisi, harç ve sair ve benzeri her türlü mali yükümlülük ve alınması gereken izin, ruhsat vb. her türlü idari yükümlülük ALICI tarafından yerine getirilecektir.

18. SATICI, Sözleşme konusu ürünü/ürünleri Tüketici Mevzuatı’na uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ve ürün için gerekli olan bilgi ve belgeler ile birlikte ALICI’ya teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.Ürünlerin SATICI’nın anlaşmalı olduğu …… Kargo’ya teslimine kadar satın alınan üründe/ürünlerde oluşan kayıp ve hasarlardan SATICI sorumludur. Ancak ürünün/ürünlerin …… Kargo’ya teslimi ile birlikte SATICI’nın üründe/ürünlerde oluşabilecek kayıpla, zararla ve/veya hasarla ilgili tüm sorumluluğu sona erer. Ürünlerin SATICI tarafından …… Kargo’ya tesliminden itibaren SATICI üründe/ürünlerde oluşabilecek kayıplardan ve/veya zarrlardan ve/veya hasarlardan hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

ALICI satın aldığı ürünün/ürünlerin kendisine SATICI’nın anlaşmalı olduğu ….. Kargo’dan başka bir kargo şirketi veya taşıyıcı ile gönderilmesini açıkça talep etmişse, bu durumda, ürünün/ürünlerin taşıma ücreti yine ALICI tarafından karşılanacaktır ve ürünlerin ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

19. Kargo teslimatı anında ALICI’nın veya ALICI’nın Teslim Edilecek Kişi olarak belirttiği kişinin  bizzatihi adresinde bulunmaması ve/veya adres kurum adresi ise kurumun kapalı olması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş ve teslim yükümlülüğü tamamlanarak sona ermiş olarak kabul edilecektir. Bu durumda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Bu hallerde ALICI’nın ürünü/ürünleri geç teslim almasından ve ürünün/ürünlerin kargo şirketinde beklemiş olmasından ve/veya  kargonun SATICI’ ya iade edilmesinden ve kargonun tekrar SATICI tarafından ALICI’ya aynı adrese veya belirteceği başka adrese gönderilmesinden kaynaklanan her türlü giderleri ALICI karşılayacak  ve ürünün/ürünlerin bu süreçlerde uğrayacağı her türlü zararlardan, hasarlardan ve kayıplardan münhasıran ALICI sorumlu olacaktır. Yine eğer ürün/ürünler ALICI’nın belirttiği üçüncü bir kişi/kuruma teslim edilecek ise, teslimatın yapılacağı kişi/kurumun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu olmayacaktır. Bu durumda tüm sorumluluk ALICI’ya ait olacaktır.

20. ALICI, kargoyu teslim anında ürünü/ürünleri ve fatura ve irsaliyesini kontrol etmekle veya kargo üçüncü kişiye teslim edilmişse ettirmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun tespit edildiğinde ve/veya fatura ve irsaliye bulunmadığı tespit edildiğinde, ürünü/ürünleri kesinlikle kabul etmemekle, üçüncü kişiye kabul ettirmemekle ve kargo görevlisine yazılı tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir, ALICI SATICI’dan hiçbir hak ve talepte bulunamayacaktır. Şöyle ki; ALICI’nın teslim esnasında yaptığı/yaptırdığı kontrolle kargonun tahrip olmuş, deforme olmuş, ciddi şekilde ıslanmış, kırık, ambalajı yırtılmış, hasarlı, vb. nedenlerle ayıplı olduğunun ve/veya kargo paketinde fatura ve irsaliyenin bulunmadığının tespit edilmesi halinde, ALICI veya teslim alan kişi, kargo görevlisi ile birlikte koliyi açarak ürünlerin tamamının durumunu, fatura ve irsaliyenin paketin içinde olup olmadığını kontrol edecektir. Ürünlerde bir hasar görüldüğü durumda ve/veya fatura ve irsaliyenin paketin içinde de bulunmadığı durumda, ALICI veya üçüncü kişi ürünleri teslim almayıp kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyecektir. Kargo kabul edilmemiş ve söz konusu tutanak da tutulmuş ise durum tutanağın ALICI’da kalan kopyası da iletilmek suretiyle derhal SATICI’ya [email protected] üzerinden bizzat ALICI tarfından bildirilecektir. ALICI, edimleri arasında bulunan bu maddede yazılı kontroller yapılmayıp, gerekmesi halinde tutanak tutulmaksızın kargo görevlisinden teslim alınan ürünün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini, SATICI’ya karşı hiçbir hak veya talep ileri süremeyeceğini, SATICI’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. ALICI sipariş paketinde, siparişin detaylarını içeren bir sevk irsaliyesi bulacaktır. Sevk irsaliyesinde sıralanan ürünler teslimattaki ürünlere uymuyorsa, ALICI durumu derhal [email protected] üzerinden sipariş numarasını açıkça belirterek bize bildirecektir.

22. Ürünlerin, TKHK’nın 8. maddesine uymaması halinde, TKHK’nın 8 ila 12. maddeleri ile düzenlenen yasal garantiler uygulanacaktır. ALICI, satın alınan ürünlerin, ücretsiz onarım, ayıpsız bir misli ile değiştirme, satış bedelinden indirim veya geri vermeye hazır olarak fiyatın iade edilmesi ile birlikte sözleşmeden dönme seçimlik haklarını haizdir. ALICI, uyumsuzluğu, söz konusu uyumsuzluğu tespit etmesinin ardından 6 (altı) ay içerisinde tarafımıza bildirmediği takdirde bu haklarından feragat etmiş olur. Uyumsuzluğun, ürünlerin teslimatından itibaren iki yıl içerisinde ortaya çıkması halinde SATICI olarak sorumluluğumuz söz konusu olacaktır. Her halükarda, tarafımızca kötü niyetli olarak gizlenmeye çalışılmayan bir uyumsuzluğu ileri sürme niyetindeki işlemlere ilişkin ALICI’nın yukarıda sayılan seçimlik haklarını kullanma süresi ürünlerin teslimatının ardından 2 (iki) yıl sonra kendiliğinden sona erecektir.

23. ALICI, satın aldığı ürünü/ürünleri iade etmek istemesi durumunda veya iade etmesinin gerektiği durumunda ne surette olursa olsun ürüne/ürünlere ve ambalajına zarar vermemeyi, ürünü/ürünleri orijinal ambalajıyla, kutusuyla, varsa standart aksesuarları, tüm belgeleriyle, varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünler ve fatura ve irsaliye aslıyla beraber eksiksiz ve hasarsız olarak iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

V. SATIŞ BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ VE ÖDEMEYE İLİŞKİN TARAF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Web Sitesi’nde belirtilen ve siparişe konu ürün/ürünler için işbu Sözleşme’de listelenen bedeller ürünlere ait güncel oranlardaki KDV dahil satış bedelleridir ve satış bedelleri Türk Lirası cinsinden ifade edilmektedirler.

2.Bu satış bedelleri …………günü sonuna kadar yapılacak alımlar için (00:00’da yapılan alımlar dahil olacak şekilde bu saate kadar yapılan alımlar) geçerli olup,  ………….. tarihi itibariyle Web Sitesi’nde ürünlerin KDV dahil satış bedelleri güncellenecektir. Belirli süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.ALICI tarafından yapılacak tüm ödemeler, tescilli merkez adresi KORDONBOYU MAH. 23 NİSAN CAD. OSMAN GÜREŞÇİ İŞ MERKEZİ NO.6/2 KARTAL / İSTANBUL olan,  0385201269100001 MERSİS numaralı, Kartal Vergi Dairesi’ne 3852012691 vergi numarasıyla kayıtlı olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 493455-5 sicil numarasıyla kayıtlı olan İyzi Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi (“İYZİCO”) üzerinden kredi kartıyla/banka kartıyla, zamanında ve tam olarak gerçekleştirilecektir. ALICI, ürünün/ürünlerin satış bedelini SATICI olarak tarafımıza ödeme imkanı, havale, EFT gibi nakit olarak ödeme imkanı veya kapıda ödeme imkanı bulunmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

4.SATICI olarak tarafımızdan taksitli satış yapılmamaktadır. Ancak tamamen İYZİCO’nun kendi çalışma kuralları çerçevesinde İYZİCO tarafından sadece kredi kartına/banka kartına taksit imkanı sunulabilir. Yine ALICI Hizmet Bedeli’ni kredi kartı/banka kartı ile ödediğinde, ilgili banka kampanya düzenleyerek ödemeyi taksitlendirebilir, taksit adedini arttırabilir veya taksiti öteleyebilir. Bu tür kampanyalar ilgili bankanın insiyatifinde olup ALICI’ya sunduğu hizmetlerdir, bu durumda detaylı ödeme planının oluşturulması bankanın insiyatifinde ve sorumluluğundadır, bu maddede sayılanlar SATICI’nın ALICI’ya herhangi bir taahhüdü veya sunduğu bir hak değildir. İYZİCO’nun veya bankanın kredi kartına/bank kartına taksit imkanı sunması halinde uygulanacak faiz oranı, ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde ödemenin nasıl iade edileceği münhasıran ALICI ile İYZİCO ve ilgili banka arasında belirlenecek ve çözülecek hususlar olup, SATICI’nın bu sürece hiçbir dahli bulunmamaktadır. ALICI, SATICI’nın bu maddede sayılan hususlara ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.ALICI’nın güvenliği açısından, ALICI’nın fatura adı ve adresinin ödeme için kullanılan kredi kartınınkiler/banka kartınınkiler ile uyuşması gerekmektedir. SATICI, bu kriterlere uymayan herhangi bir siparişi iptal etme hakkına sahiptir. Ödeme ALICI tarafından IYZICO üzerinden gerçekleştirileceği için ödeme aracı olan kredi kartına/banka kartına ilişkin bilgiler ALICI tarafından yalnızca IYZICO ile paylaşılmaktadır, SATICI’nın hiçbir suretle ALICI’nın ödemeyi gerçekleştirirken verdiği verilere erişimi bulunmamaktadır.

6.ALICI kredi kartı/banka kartı ile ödeme yaptığında, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin ilgili banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı/Banka Kartı  Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını,  kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın, kredi kartı/banka kartı ile yapmış olduğu ödemede temerrüde düşmesi halinde, ALICI kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı/bank kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

7.Tüm kredi kartı/banka kartı sahipleri doğrulama kontrollerine ve kredi kartını/banka kartını ihraç eden kuruluş tarafından izne tabi olacaklardır. ALICI’nın kredi kartını/banka kartını ihraç eden kuruluşun herhangi bir sebeple ister ödemeden önce ister ödemeden sonra SATICI’ya ödeme yapılmasına izin vermeyi reddetmesi halinde, herhangi bir gecikme veya teslimat yapılamaması durumundan SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

8.Ödemenin kredi kartı/banka kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, başka birine ait kredi kartının/banka kartının ödemeyi yapan kişi tarafından izinsiz ve yetkisiz olarak hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

ALICI ile kredi kartı/banka kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının/banka kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere her türlü hukuki risk, ALICI’ya ait olacaktır, bu durumda SATICI’nın ifadan, teslim yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınma hakkı bulunmaktadır ve ALICI, SATICI’yı bu nedenle sorumlu tutamayacağını, bahsi geçen durumlar ve bu durumlar nedeniyle uğrayacağı zarardan dolayı SATICI’dan hiçbir hak, alçak veya talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.  Şayet bu durum ALICI’nın kusurundan kaynaklanmaması ve satın alınan ürünün/ürünlerin de ALICI’ya veya Teslim Edilecek Kişi’ye teslim edilmiş olması halinde, ya ALICI hemen SATICI ile iletişime geçip satış bedelini aralarında yazılı olarak kararlaştıracakları şekilde teslimden itibaren 3 (üç) gün içinde SATICI’ya ödeyecektir ya da teslim edilen ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade edilmek üzere taşıma masrafı kendisine ait olacak şekilde gönderecektir. İade durumunda gerek kendisinde kaldığı sürede ve gerekse iade edilmek üzere taşıma sırasında üründe/ürünlerde meydana gelecek hasar ve zararlardan ALICI sorumlu olacaktır. SATICI’ nın ürünün/ürünlerin satış bedelinin ALICI tarafından tam olarak ödenmemesi halinde alacağının tahsili için her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır.

9.ALICI Web Sitesi’nden satın aldığı ürün/ürünler için, ilgili ürün/ürünlere ait Web Sitesi’nde belirtilen KDV dahil satış bedelleri ve teslim sırasında ödenecek kargo bedeli dışında ek olarak her ne ad altında olursa olsun hiçbir ücret veya masraf veya başka bir bedel ödemeyecektir. Ürün satın almak için Web Sitesi’nin kullanılması nedeniyle ALICI’ya ek hiçbir maliyet yüklenmemektedir. SATICI tarafından iptal edilen herhangi bir sipariş için ilgili ALICI’dan hiç bir ücret alınmayacaktır.

10.ALICI, yukarıda belirtilen ödeme şekline uygun olarak ürünün/ürünlerin satış bedelini zamanında ve tam olarak ödemediği yani ALICI’nın kredi kartı /banka kartı hesabından SATICI tarafından ürünün/ürünlerin satış bedeli tam olarak tahsil edilmediği sürece SATICI’nın Sözleşme uyarınca ifa yükümlülüğü olan teslim yükümlülüğünün doğmayacağını, SATICI’dan aksi yönde talepte bulunamayacağını ve ifa etmeme nedeniyle SATICI’nın hiçbir sorumluluğunun olmadığını, SATICI’ya karşı hiçbir alacak, hak ve talep ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

VI.CAYMA HAKKI:

1. ALICI, işbu Sözleşme’ye konu ürünü/ürünleri kendisi teslim aldığı veya eğer teslim için başka bir kişi belirlemişse ürünü o kişinin teslim aldığı günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, herhangi bir masraf, tazminat ve/veya cezai şart ödemek durumunda kalmaksızın Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Ancak ALICI, satın aldığı ürünün/ürünlerin SATICI tarafından ALICI’nın isteği veya ihtiyacı doğrultusunda kişiye özel hale getirilmesi ve/veya ürün/ürünlerin bu doğrultuda hazırlanması ve/veya tasarlanması ve/veya üretilmesi ve/veya ürün/ürünlerde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, satın alınan ürün/ürünler TKHK ve Yönetmelik’e göre cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler haline geldiğinden, bu ürüne/ürünlere ilişkin olarak Sözleşme’den cayma hakkının bulunmadığını, cayma hakkını kullanmayacağını, yine Yönetmelik’in 15. maddesinde açıkça belirtilen hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2. Ürün/ürünlerin taşıyıcı firmaya, yani SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketine teslim edilmesi ALICI’ya teslim olarak kabul edilmez ve cayma hakkı süresinin başlangıcı sayılmaz ve cayma hakkının kullanımı için öngörülen sürenin hesabında dikkate alınmaz. Yukarıda belirtilen 14 (on dört) günlük cayma hakkı kullanım süresinin başlangıcı olarak;

a) Tek sipariş konusu olup da ayrı ayrı teslim edilen ürünlerle ilgili olarak, ALICI’nın veya onun tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerle ilgili olarak, ALICI’nın veya onun tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı durumlarla ilgili olarak, ALICI’nın veya onun tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün

esas alınır.

3. ALICI “SATICI cayma hakkı konusunda ALICI’yı gerektiği şekilde bilgilendirmediği takdirde, ALICI, cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreyle bağlı değildir. Ancak cayma hakkını kullanmak için ALICI’ya yasal hükümlerle verilen süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonra sona erer. SATICI tarafından cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin ALICI’ya bu bir yıllık süre içinde yapılması halinde, ALICI için yine 14 (on dört) günlük cayma hakkı süresi söz konusu olacaktır ve bu süre, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlayacaktır.” şeklindeki bilginin ön bilgilendirme formu ile de SATICI tarafından kendisine verildiğini, bu bilgiyi tam ve doğru şekilde anladığını ancak SATICI tarafından hem Sözleşme ve Sözleşme konusu ürün/ürünler hem de Sözleşme’den cayma hakkı konusunda mevzuata uygun olarak gerektiği şekilde ve tam olarak ve doğru olarak zaten bilgilendirildiğini, kendisi bakımından bu maddenin başında tırnak içinde yazılan durumun söz konusu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ALICI tarafından cayma hakkı, yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla SATICI’ya bildirilmesi şeklinde kullanılacaktır. ALICI cayma hakkını yukarıda belirtilen süre içinde, aşağıda belirtilen yollardan istediğini tercih ederek kullanabilecektir.

a) onfik.com.tr alan adlı Web Sitesi’nde yer alan cayma formunu bilgisayarına indirip doldurarak SATICI’nın kayıtlı e-posta adresi olan [email protected] adresine bir e-posta göndererek veya

b) satın aldığı ürünü/ürünleri ayırt edici şekilde belirtmek ve cayma kararını bildiren açık irade beyanına yer vermek şartıyla kendi hazırlayacağı bir cayma bildirimi metnini SATICI’nın kayıtlı e-posta adresi olan [email protected] adresine e-posta yoluyla göndererek veya

c) satın aldığı ürünü/ürünleri ayırt edici şekilde belirtmek ve cayma kararını bildiren açık irade beyanına yer vermek şartıyla hazırlayacağı ve imzalayacağı ıslak imzalı bir beyanın aslını veya çıktısını alıp doldurup imzaladığı cayma formunun ıslak imzalı aslını SATICI’nın Sözleşme’nin I. maddesinde belirtilen şirket adresine kargo veya posta yoluyla göndererek.

ALICI, bu yollardan biriyle SATICI’ya iletilmeyen cayma beyanlarının hüküm ifade etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

5. ALICI’nın yasal süre içerisinde cayma hakkını kullandığını SATICI’ya SATICI’nın kayıtlı e-posta adresi olan [email protected]  adresi üzerinden bildirmesi halinde,  SATICI tarafından derhal kendisine cayma talebinin ulaştığına ilişkin teyit bilgisi içeren bir e-posta gönderilecektir.

6. ALICI’nın cayma hakkını kullanması hâlinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, cayma hakkına konu olan ürün/ürünlerin ancak ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış, kullanılmamış ve zarar görmemiş bir halde, tüm uygun ve gerekli özen gösterilerek saklanması veya ürünün/ürünlerin, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılması ve bu suretle SATICI’ya mutlaka sipariş paketindeki irsaliyeyle birlikte iade edilmesi koşuluyla ilgili ürünün/ürünlerin satışı için ALICI’dan tahsil ettiği tüm ödemeleri, ürünün teslim masrafları da dahil olmak üzere, ALICI’ya hiçbir masraf yüklemeksizin iade edeceğini, gerçekleştireceği tüm bu geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yalnızca satın alım sırasında kullanılan kredi kartına/bank kartına ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapacağını kabul ve taahhüt eder. Yani SATICI kendisine iade edilen ürünü/ürünleri inceleyecek, SATICI’ya ulaşan iade ürün/ürünler işbu Sözleşme’de belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilecek,  geri ödemesi de ancak ondan sonra ALICI’ya yapılacaktır. ALICI, ürün/ürünler SATICI tarafından iade olarak kabul edilmeden, kendisine satış bedelinin iadesinin yapılmayacağını kabul ve beyan eder.  Kredi Kartına/banka kartına yapılan tek çekim veya kredi kartına/bank kartına taksit imkanı verilerek yapılan ödemelere ilişkin iadelerin, satış bedelinin bankaya iadesinden sonra ne şekilde ALICI’nın kredi kartı/banka kartı hesabına yansıtılacağı, bunun süresi ve ilgili tüm süreç tamamen ilgili bankanın tasarrufundadır. Bu nedenle ALICI satış bedelinin kredi kartına/bank kartına yansıması ile ilgili olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını kabul ve beyan eder.

7. ALICI, cayma hakkını kullandığı zaman, ilgili bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Sözleşme’ye konu ürün/ürünleri SATICI’ya, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması olan ….. Kargo aracılığıyla, hiçbir bedel, masraf ödemeksizin ve/veya başka hiçbir yükümlülük yüklenmeksizin geri göndermek zorundadır. SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması olan ….. Kargo’nun ALICI’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda bu husus ALICI tarafından derhal SATICI’ya, Sözleşme’nin I. maddesinde belirtilen şirket adresine kargo veya posta yoluyla veya SATICI’nın kayıtlı e-posta adresi olan [email protected] adresi üzerinden yazılı olarak bildirilmelidir. Bu durumda ilgili ürünlerin ALICI’dan geri alımı SATICI tarafından sağlanacaktır ve ALICI’ya hiçbir masraf ve/veya başka hiçbir yükümlülük yüklenmeyecektir ve yansıtılmayacaktır. Ancak SATICI ile bu konuda hiçbir iletişim kurmaksızın ürünün/ürünlerin iadesini SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması olan ….. Kargo’dan farklı bir kargo şirketiyle veya farklı başka bir yolla iade etmesi durumunda ALICI, ürünün/ürünlerin iadesine ilişkin taşıma masrafı dahil tüm masraflardan ve ürünün/ürünlerin iade sürecinde uğrayacağı tüm hasarlardan, zarrlardan ve/veya kaybından ALICI’nın kendisinin  sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

8. ALICI, cayma süresi içinde ürünü/ürünleri, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde üründe/ürünlerde meydana gelen değişikliklerden ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır ancak ALICI cayma süresi içinde ürün/ürünlerde bu kapsam dışında kalan tüm değişikliklerden ve/veya bozulmalardan ve/veya zararlardan kusuru oranında sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

9. ALICI tarafından teslim alınmış olan ürünün/ürünlerin değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı ALICI’nın cayma hakkını kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyorsa ALICI, kusuru oranında ürünün/ürünlerin değerini veya ürünün/ürünlerin değerindeki azalmayı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

10. ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda varsa yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erecektir. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı SATICI tarafından yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirilecektir.  Bu durumda ALICI cayma süresi içinde ürünleri, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmamış ise, V-8. madde uyarınca yalnızca bu nedenle ürünlerde meydana gelen değişikliklerden ve/veya bozulmalardan ve/veya zararlardan sorumlu olacaktır, ancak bu haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü olmayacaktır.

11. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin beyanlar, bilgiler ve belgeler yasal zorunluluk gereği,   SATICI tarafından 3 (üç) yıl boyunca saklanacaktır.

VII. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1.SATICI, ALICI’dan aldığı tüm bilgileri idari zorunluluk ve/veya yasal zorunluluk halleri dışında gizli tutacağını, açıklamayacağını ve üçüncü kişilere aktarmayacağını kabul ve taahhüt eder. SATICI, idari ve/veya yasal zorunluluk hallerindeyse bu bilgilerin yalnızca zorunlu olanları zorunlu oldukları ölçüde ilgili idari makamlarla ve/veya yasal mercilerle paylaşacaktır. SATICI’nın Gizlilik Politikası, Web Sitesi’nde özel olarak düzenlenmiştir. ALICI’nın SATICI’nın “Gizlilik ve Çerez Politikası” hakkında detaylı bilgi edinmesi için Web Sitesi’nde yayınlanan ilgili metinleri okuması gerekmektedir.

2.Taraflar bu Sözleşme kapsamında ve dolayısıyla birbirlerinden edindikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuata uygun şekilde işleyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

3. Satış bedeli ödemesi ALICI tarafından IYZICO üzerinden gerçekleştirileceği için ödeme aracı olan kredi kartına/bank kartına ilişkin bilgiler ALICI tarafından yalnızca IYZICO ile paylaşılmaktadır, SATICI’nın hiçbir suretle ALICI’nın ödemeyi gerçekleştirirken verdiği verilere erişimi bulunmamaktadır. ALICI, bu veriler bakımından SATICI’nın KVKK ve ilgili ikincil mevzuat anlamında veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatlarını taşımadığını, bu nedenle bu verilerin işlenmesinden ve güvenliğinden SATICI’nın sorumlu olmadığını, herhangi bir ihlal halinde SATICI’ya karşı hiçbir alacak, hak ve talep ileri süremeyeceğini, bu verilerin KVKK’ya ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak işlenmesinden, güvenliğinden ve mevzuata uyumdan ALICI’ya karşı münhasıran IYZICO’nun sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce kendisine KVKK’ya ve ilgili ikincil mevzuata uygun şekilde bir aydınlatma metni sunulduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak gerekli, yeterli ve açık şekilde aydınlatıldığını kabul ve beyan eder.

VIII. MÜCBİR SEBEPLER

1.Sözleşmenin a) imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve b) öngörülmeyen ve c) Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen ve d)Taraflar’ın kaçınamayacakları ve e) ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile üstlendikleri yükümlülüklerin tamamını veya bir kısmını geçici olarak veya daimi olarak yerine getirmelerini olanaksızlaştıran; doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt ve sair durumlar mücbir sebep kabul edilecektir. Bir halin mücbir sebep sayılması için yukarıda belirtilen tüm koşulları birlikte sağlaması gerekmektedir. Taraflar, yukarıda belirtilen şartlar oluşmadıkça, ekonomiyi, piyasayı olumsuz etkileyen herhangi bir halin işbu Sözleşme bakımından mücbir sebep hali olarak kabul edilmeyeceğini kabul ve beyan ederler.  

2.Mücbir sebep şahsında gerçekleşen Taraf, diğer Taraf’a durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı sürecince Taraflar’ın tüm yükümlülükleri askıda olacak ve tüm yasal ve akdi süreler mücbir sebebin gerçekleştiği tarihten itibaren işlemeyecektir. Bu durumda Taraflar’ın mücbir sebep süresince yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden dolayı birbirlerine karşı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Yükümlülükler ve süreler mücbir sebebin veya Taraflar’a etkisinin ortadan kalkmasıyla kaldığı yerden devam edecektir. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) günden fazla sürerse, Taraflar’dan her birinin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve fesihten dolayı hiçbir cezai şart, tazminat ödemeksizin veya başkaca bir yükümlülük altına girmeksizin derhal fesih hakkı doğacaktır.

3.Taraflar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovit 19 durumunun varlığı sırasında işbu Sözleşme’nin akdedildiğini, dolayısıyla KOVİT 19 pandemisi de dahil olmak üzere işbu Sözleşme’nin yürürlüğünü, ifasını ve başta esas yükümlülükler olmak üzere kendilerine ait olan herhangi bir yükümlülüğün ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak, doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkileyen ve/veya engelleyen herhangi bir durumun mevcut olmadığını, sırf Kovit 19 pandemisinin varlığını bahane ederek yükümlülüklerini ifadan kaçınmayacaklarını kabul ve beyan ederler.

IX. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ

1.İşbu Sözleşme Taraflarca elektronik ortamda imzalanmaktadır, elektronik ortamda ALICI tarafından onaylandığı tarihte kurulur ve yürürlüğe girer ve Taraflar’ın tüm yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesiyle beraber kendiliğinden sona erer.

2.Taraflar tüketici mevzuatında yer alan düzenlemelere ve işbu Sözleşme’de özel olarak belirtilen düzenlemelere göre Sözleşme’yi feshedebilirler.

X. DEVİR VE TEMLİK

Taraflar önceden birbirlerinin yazılı iznini almadığı sürece işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’den doğan haklarını ve/veya yetki ve/veya yükümlülüklerini her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara devir veya temlik edemezler.

XI. FERAGAT

İşbu Sözleşme’nin hükümlerinin herhangi birinin ihlalinin ileri sürülmesinden feragat edilmesi, ileri sürülmekte gecikilmesi, bir sebeple ihlalin ileri sürülememesi veya bu hakkın kullanılmaması, ileride oluşabilecek herhangi bir ihlale ilişkin haklardan feragat edildiği veya edileceği anlamına gelmeyecek, bu şekilde yorumlanmayacak ve söz konusu hükmün işlerliğini etkilemeyecektir. Her türlü feragat yazılı olarak yapılacaktır, aksi halde geçerli olmayacaktır.

XII. BÖLÜNEBİLİRLİK

Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün ve/veya alt hükmünün hükümsüzlüğü ve/veya uygulanamaz oluşu ve/veya geçersiz oluşu, ilgili hüküm ve/veya alt hüküm işbu Sözleşme’nin kurulması bakımından Taraflar’dan biri için esaslı bir unsur olmadığı sürece Sözleşme’nin diğer hüküm ve/veya alt hükümlerinin hüküm ifade etmesini, uygulanabilirliğini ve geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda geriye kalan hükümler ve/veya alt hükümler geçerliliğini, yürürlüğünü ve uygulanabilirliğini koruyacak ve Taraflar hükümsüz ve/veya uygulanamaz ve/veya geçersiz hale gelen hükümler ve/veya alt hükümler yerine iradelerine, Sözleşme’nin amacına ve genel prensiplere en yakın yeni hükümler/alt hükümler üzerinde karşılıklı ve yazılı olarak anlaşacaklardır.

XIII. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE YENİLENMESİ

İşbu Sözleşme, SATICI tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen değiştirilebilir. Sözleşmenin değiştirilmesi veya yenilenmesi halinde Sözleşme, ALICI’ya tekrar elektronik ortamda onaylatılır.

XIV. BİLDİRİMLER 

SATICI’nın sunduğu hizmetle ve satışını gerçekleştirdiği ürünlerle ilgili tüm şikayetler ve itirazlar, hatta tüm sorular, SATICI’ya bu iş için özel olarak oluşturulan,www.onfik.com alan adlı Web Sitesi’nde “İletişim” başlığı altında açıkça belirtilen  KORDONBOYU MAH. 23 NİSAN CAD. OSMAN GÜREŞÇİ İŞ MERKEZİ NO.6/2 KARTAL / İSTANBUL adresi üzerinden veya Şirket Adresi’ne kargo veya posta yoluyla gönderilecek ıslak imzalı beyanla yazılı olarak yapılmalıdır ve yöneltilmelidir. Bu sayılanlar ve Kanun’da ve Yönetmelik’te sayılan zorunlu haller ve işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen haller dışında kalıp da, işbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma [email protected] şeklindeki kep adresi ve ALICI’nın Sözleşme’nin “I.TARAFLAR” maddesinde belirtilen e-posta adresi üzerinden veya “I.TARAFLAR” maddesinde belirtilen tebligat adreslerine kargo veya posta yoluyla yazılı olarak yapılacaktır. Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen tebligat adreslerinin ve/veya e-posta adreslerinin ve/veya kullandıkları ödeme aracının değişmesi durumunda, bu hususu en geç değişimden itibaren 2 (iki) gün içerisinde diğer Taraf’a bildirmelidirler. Aksi halde Sözleşme’de yazılı olan tebligat adreslerine ve e-posta adreslerine yapılacak olan bildirimler hem hukuken geçerli bir bildirimin tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracak hem de iyi niyetli olmak kaydıyla bildirim yapan Taraf bakımından ilgili yükümlülük ifa edilmiş olacaktır.

XV. UYGULANACAK HUKUK, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE DELİL ANLAŞMASI

1. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesinde, yorumlanmasında, geçerliliğinde, uygulanmasında ve bunlardan kaynaklanacak olan ve/veya Sözleşme’den kaynaklanacak olan diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, Türk Hukuku’ndaki kanunlar ihtilafı kuralları uygulanmayacak olmak kaydıyla, Türk Hukuku uygulanacaktır.

2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan tüm şikayetler, itirazlar, sorular, bilgiler ve diğer tüm uyuşmazlıklar için önce [email protected] adresine gönderilecek e-postayla internet üzerinden veya SATICI’nın Sözleşme’nin I. maddesinde belirtilen şirket adresine kargo veya posta yoluyla gönderilecek ıslak imzalı beyanla yazılı olarak SATICI’ya başvurulacak ve eğer ortada bir uyuşmazlık varsa bu durumda SATICI uyuşmazlığın çözülmesi ve uzlaşılması için elinden gelen gayreti gösterecektir.

3. ALICI’nın tüketici olması durumunda, ALICI’nın şikayetine veya itirazına veya uyuşmazlığa konu olan hususun Taraflar arasında uzlaşma ile çözülememesi halinde, uyuşmazlığın çözümünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara uygun olarak ürünün/ürünlerin satın alındığı yerdeki veya ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki veya SATICI’nın tescilli şirket Adresi’nin bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkili olacaktır. Dava değerinin Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvuru için öngörülen parasal sınırları aştığı durumlarda, Taraflar, 28/7/2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüketici uyuşmazlıklarında “dava şartı arabuluculuk” müessesesi zorunlu hale getirildiğinden, bu müesseseyi ve istisnalarını düzenleyen TKHK m. 73/A karşısında, 73/A (1) maddesinde belirtilen istisnalar dışında kalan uyuşmazlıklar için öncelikle dava şartı olduğundan arabulucuya başvurmak zorundadır. Dava şartı ara buluculuk müessesesiyle anlaşma sağlanamayan uyuşmazlıklar ve dava şartı arabuluculuk müessesesi kapsamı dışında bırakılan uyuşmazlıklar ve talepler için ise Taraflar,  ürünün/ürünlerin satın alındığı veya Taraflar’dan her birinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri’ne, Tüketici Mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvuracaklardır.

4.ALICI’nın tüketici olmaması durumunda, işbu Sözleşme’den kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde (uyuşmazlık dava şartı ara buluculuk müessesesine tabi ise İstanbul Anadolu Arabuluculuk Merkezi) İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

5.Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda aralarındaki e-posta yazışmalarının, SATICI’nın resmi defterlerinin, ticari kayıtlarının, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının Taraflar için bağlayıcı, yeterli, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

XVI. SON HÜKÜMLER

1.İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin konusu ile ilgili olan Taraflar arasında önceki yazılı veya sözlü tüm sözleşmelerin, taahhütlerin, yazışmaların ve diğer düzenlemelerin yerine geçer. 

2.Gerek ön bilgilendirme formu ve gerekse işbu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği ve Sözleşme’nin I. maddesinde yazılı olan elektronik posta adresine SATICI tarafından gönderilecektir.

3.İşbu Sözleşme’de açık düzenleme bulunmayan durumlar için ALICI’nın tüketici olması durumunda öncelikle tüketici mevzuatı ve ikinci olarak da TBK, ALICI’nın tüketici olmadığı durumlarda ise TBK ve TTK uygulanır.

4.İşbu Sözleşme’nin ALICI tarafından onaylanmış hali, SATICI’nın ALICI’yı bilgilendirme, teslimat başta olmak üzere diğer hususlardaki tüm yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bulundurduğu bilgi ve belgeler yasal zorunluluk gereği,  SATICI tarafından 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

16 (on altı) maddeden ibaret bu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak, tüm şartları kabul edilmiş ve elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kurulmuş ve derhal yürürlüğe girmiştir.